Тәжірибелік сабақтардың тақырыптық жоспары

І - семестр

Тәжірибелік сабақ тақырыптарының атауы Сағаттар саны Апта саны
1. Информатикаға кіріспе
2. Қазіргі есептеу техникасының архитектурасы
3. Жүйелік бағдарламалық қамсыздандыру
4. Windows-тың стандартты бағдарламалары
5. Windows-тың мультимедиялық бағдарламалары
6. Бумалар мен файлдармен жұмыс
7. Антивирустық бағдарламалар. Мұрағаттаушылар
8. Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру
9. «Информатиканың негізгі түсінігі мен компьютердің бағдарламалық қамсыздандыру» тақырыбына аралық бақылау
10. Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру. Мәтіндік процессор
11. Мәтіндік процессор. Мәтінмен жұмыс, пішімдеу және өңдеу
12. Мәтіндік процессор. Графикалық объектілерді басқару. Диаграммалар және формулалар
13. Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру. Кестелік процессор
14. Кестелік процессор. Функция шеберімен жұмыс
15. Кестелік процессор. Диаграмма құру
16. Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру. Мәліметтер қорын басқару жүйесі
17. Мәліметтер қорын басқару жүйесі. Кесте конструкторын қолдану
18. Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру тақырыбына аралық бақылау
Барлығы:

Тәжірибелік сабақтардың тақырыптық жоспары

ІІ – семестр

Тәжірибелік сабақ тақырыптарының атауы Сағаттар саны Апта саны
Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру. Презентация құру бағдарламасы
Презентация шаблондарын мультимедия қолдану арқылы құру
Алгоритмдеу және бағдарламалау
Turbo Pascal тілінде сызықтық алгоритмдерге есептер шешу
Turbo Pascal тілінде тармақталған алгоритмдерге есептер шешу
Turbo Pascal тілінде циклдық алгоритмдерге есептер шешу
Turbo Pascal тілінде массивті қолданып есептер шешу
Turbo Pascal тілінде процедура мен функцияны қолданып есептер шешу
«Алгоритмдеу негізі және бағдарламалау» тақырыбына аралық бақылау
HTML бағдарламалау тілінің негізі
Web-беттерді құрастыру және өңдеу
Ақпаратты- коммуникациялық технологиялар. Интернет
Компьютерлік желілер. Желілер туралы жалпы түсінік. Жергілікті желіде жұмыс жасау
Сымсыз желілік технологиялар
Қазақстанның электрондық үкіметі
Электондық оқыту негіздері
Ақпараттық қауіпсіздік негіздері
«Кәсіби дамуда ақпараттық технологияларды қолдану» тақырыбына аралық бақылау
Барлығы:

Студенттердің өздік жұмысына арналған тапсырмалар

Студенттің өз бетімен жұмысы тақырыптары (СӨЖ).

Сабақ тақырыптарының атауы Сағаттар саны
Информатика негізі
Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру
Алгоритмдеу
Мәселелік-бағытталған дестелерді қолдану
Ақпаратты-коммуникациялық технологиялар және қауіпсіздік
Қазақстан Республикасының электрондық үкіметі
Барлығы:

Студенттің өздік жұмысын ( СӨЖ) ұйымдастырудың жоспары І семестр


8384817417969888.html
8384846021155396.html
    PR.RU™