VII семестр

Модуль 1-30 балів
Тема 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8 Модульна контрольна робота -5 балів Підсумкова атестація по1модую
Активність на семінарському занятті 1,5 0,5 0,5
Виконання самостійної роботи 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Виконання індивідуальної роботи 0,5 0,5 0,5
Виконання практичної роботи

Модуль 2-30 балів
Тема 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. Модульна контрольна робота – 4 бали Підсумкова атестація по 2 модулю Підсумкова атестація М1+М2 Іспит = 40 балів Підсумкова атестація = М1+М2+іспит 60+40=100 балів
Активність на семінарському занятті
Виконання самостійної роботи 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Виконання індивідуальної роботи 0,5 0,5 0,5 0,5
Виконання практичної роботи 0,5 0,5

Форми та засоби

поточного і підсумкового контролю

Об’єктами контролю є діяльність студентів на семінарських заняттях, а також результати виконання студентами самостійної роботи:

· вивчення окремих тем;

· написання контрольних робіт;

До контрольних заходів входять поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять та виконання модульної контрольної роботи і має на меті перевірку рівня засвоєння студентами навчального матеріалу дисципліни.

Під час семінарських занять застосовуються такі засоби контролю: усне опитування за питаннями, винесеними у план семінарських занять, самостійної роботи.Крім усного опитування під час проведення семінарських занять, застосовується такий засіб поточного контролю як модульна контрольна робота.

Підсумковий контроль здійснюється під час складання іспиту.

Оцінювання результатів


8386550872862168.html
8386632409341476.html
    PR.RU™