ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 5.

Практичне заняття № 5 проводиться студентами після вивчення теми: "Планування і аналіз діяльності підприємств бізнесу". Дана практична робота повинна показати наскільки студенти засвоїли теоретичний матеріал по даній темі, навчити вирішувати типові задачі, пов'язані з аналізом діяльності підприємств бізнесу. Крім того, студенти повинні вміти робити висновки і вносити обґрунтовані пропозиції, щодо покращення показників фінансово - господарської діяльності підприємств.

Завдання № 1 передбачає вирішення задач , пов'язаних з аналізом діяльності підприємств бізнесу. Для виконання завдання необхідно використати збірник задач з предмету: "Основи торговельного підприємництва". Завдання відпрацьовуються відповідно до варіанту, який міститься в додатку до практичної роботи.

Завдання № 2 контрольне завдання в якому студенти повинні дати відповіді на конкретні питання по темі: "Аналіз діяльності підприємств бізнесу".

В результаті практичної роботи студенти повинні:

ЗНАТИ: сутність та механізм фінансового планування на підприємстві, напрямки аналізу підприємницької діяльності; джерела фінансових ресурсів та процес інвестування; методи проведення аналізу фінансової звітності підприємства.

ВМІТИ: розв'язувати типові задачі пов'язані з розрахунком прибутку, рівнем рентабельності та іншими показниками фінансово-господарської діяльності.

ДОДАТОК ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 5

Завдання № 1.Користуючись збірником задач з предмету: "Основи торговельного підприємництва" розв'яжіть задачі і зробіть висновки:

І варіант ІІ варіант
Задачі № 1; 3; 6; 9; 13; 14; 24 Задачі № 2; 5; 7; 10; 16; 19; 27


8389141814094175.html
8389207555730875.html
    PR.RU™