Перелік страхових випадків, а також гарантованих медичних і медико-соціальних заходів із стандартами якості їх виконання, що реалізуються (покриваються) за рахунок страховика - це

• Програма страхування здоров'я

• Джерела страхування

• Страховий поліс

• Обов’язкове страхування

286. Документ, який посвідчує наявність у застрахованого прав на законне забезпечення його медичними (соціальними) послугами за певною програмою - це:

• Страховий поліс

• Стандарт медичної допомоги

• Програма страхування здоров'я

• Угода про медичне страхування

287. Учасники (застрахований, страхувальник, страховик), умови сплати страхової премії (внеску), період покриття, перелік послуг, що покриваються програмою, перелік послуг, що не покриваються - це елементи:

• Страхового полісу

• Страхової медицини

• Програми страхування здоров'я

• Медичного страхування

288. Обов’язкове медичне страхування за видом діяльності є:

• Некомерційне, неприбуткове

• Некомерційне, прибуткове

• Комерційне, прибуткове

• Комерційне, неприбуткове

289. Добровільне медичне страхування за видом діяльності найчастіше є:

• Комерційне, прибуткове

• Некомерційне, неприбуткове

• Некомерційне, прибуткове

• Комерційне, неприбуткове

290. Страховиками при обов’язковому медичному страхуванні виступають організації:

• Державні, або контролюються державою

• Різних форм власності

• Комунальної власності

• Приватної форми власності

291. Страховиками при добровільному медичному страхуванні виступають організації:

• Різних форм власності

• Державні, або контролюються державою

• Комунальної власності

• Приватної форми власності

292. Страхувальниками при обов’язковому медичному страхуванні виступають:

• Держава, роботодавці і працююче населення

• Держава і працююче населення

• Юридичні (роботодавці) і фізичні особи

• Органи влади і юридичні особи

293. Страхувальниками при добровільному медичному страхуванні як правило виступають:

• Юридичні (роботодавці) і фізичні особи

• Держава, роботодавці і працююче населення

• Держава і працююче населення

• Юридичні особи

294. Застрахованими при соціальному медичному страхуванні є:

• Всі громадяни країни з річним доходом, нижче встановленого мінімуму

• Громадяни країни, що мають середній дохід

• Особи, що укладали договір із страховими організаціями

• Всі громадяни країни

295. Застрахованими при добровільному медичному страхуванні є:

• Особи, що укладали договір із страховими організаціями

• Всі громадяни країни з річним доходом, нижче встановленого мінімуму

• Громадяни країни, що мають середній дохід

• Всі громадяни країни

296. Внески державного бюджету, цільові податки (збори) роботодавців і працюючого населення у державний Фонд ОМС – це є джерела фінансування:

• Обов’язкового медичного страхування

• Добровільного медичного страхування

• Систем охорони здоров'я соціального спрямування

• Медичного страхування населення

297. Особисті доходи громадян, прибуток роботодавців – це є джерела фінансування:

• Добровільного медичного страхування

• Обов’язкового медичного страхування

• Систем охорони здоров'я соціального спрямування

• Медичного страхування населення

298. Прибутки страхових організацій дозволяється використовувати для будь-якої комерційної чи некомерційної діяльності при:

• Добровільному медичному страхуванні

• Обов’язковому медичному страхуванні

• Страхуванні окремого випадку захворювання

• Медичному страхуванні на договірних основах

299. Прибутки страхових організацій дозволяється використовувати виключно для основної діяльності медичного страхування при:

• Обов’язковому медичному страхуванні

• Добровільному медичному страхуванні

• Страхуванні окремого випадку захворювання

• Медичному страхуванні на договірних основах

300. Система охорони здоров’я, яку називають системою Бісмарка фінансується:

• З утворених контрольованих державою фондів обов’язкового медичного страхування

• Шляхом загального оподаткування з державного бюджету і комунальних бюджетів

• З багаточисельних фондів добровільного медичного страхування та прямих платежів споживачів

• За рахунок різних пропорцій всіх можливих джерел фінансування

301. Система охорони здоров’я, яку називають системою Бевериджа фінансується:

• Шляхом загального оподаткування з державного бюджету і комунальних бюджетів

• З утворених контрольованих державою фондів обов’язкового медичного страхування

• З багаточисельних фондів добровільного медичного страхування та прямих платежів споживачів

• За рахунок різних пропорцій всіх можливих джерел фінансування

302. Ринкова або приватна система фінансується:

• З багаточисельних фондів добровільного медичного страхування та прямих платежів споживачів

• Шляхом загального оподаткування з державного бюджету і комунальних бюджетів

• З утворених контрольованих державою фондів обов’язкового медичного страхування

4. За рахунок різних пропорцій всіх можливих джерел фінансування


8389342584066902.html
8389420299340117.html
    PR.RU™